Exercicios TIC Alex Dacosta

EXERCICIO 2 EXERCICIO 3 EXERCICIO 4 EXERCICIO 5 EXERCICIO 6 EXERCICIO 7